Prijslijsten

Artikelbestanden

Om de prijs- en artikelgegevens van de ODS-artikelen in uw systeem actueel te houden kunt u onderstaand de laatste prijsbestanden downloaden in ascii en/of excel formaat.
Prijzen genoemd in de PAB bestanden zijn nog bijgewerkt t/m ddmmjj.
Prijzen genoemd in de ODS ascii en excel-formaten zijn nog bijgewerkt t/m ddmmjj.