Menu

GROEN STAAL

Het begrip 'groen staal' speelt al een tijdje een grote rol in onze sector. Maar als je beter kijkt wordt al snel duidelijk dat groen staal geen universele definitie kent. Tegenwoordig wordt het begrip gebruikt voor staal dat met verminderde uitstoot van CO2 wordt geproduceerd. Hetzelfde gebeurt bij certificeringen en keurmerken. Sommige producenten laten hun staal nu als 'groen' certificeren. Maar deze certificaten verschillen van elkaar, waardoor klanten het lastig kunnen vergelijken.

Dat probleem hebben we opgelost door een universele definitie te ontwikkelen op basis van de vraag vanuit de consument, perspectieven van staalproducenten, technologische routes in de staalproductie en het GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol; vertaald: broeikasgas-protocol) als belangrijkste norm voor het berekenen van koolstofemissies.

 

 

Dit baanbrekende resultaat ondersteunt onze klanten bij het creëren van duurzame waardeketens en het behalen van hun duurzaamheidsdoelen.

 

 

GROEN STAAL: DE ZES CATEGORIEËN DIE WE HEBBEN GEDEFINIEERD

Methodologie volgens internationale normen
Rekenmethode volgt internationaal erkend GHG Protocol

Uitstoot van ruw materiaal tot productie
Uitstoot omvat productie (Scope 1), aangeschafte energie (Scope 2) & toeleveringsketen (Scope 3 Upstream)

Compensatie niet inbegrepen bij categorisering CO2-last (compensatiegegevens als toevoeging)
Fysieke uitstoot bij productie bepaalt de categorie

Aparte categorie voor 'balanced' groen staal
Het opnieuw uitbalanceren van staalvolumes uit dezelfde fabriek resulteert in een berekende CO2-voetafdruk in plaats van een fysieke voetafdruk – een aparte klasse biedt erkenning voor de inspanningen van spelers met fysieke reductie
 
Achtergrond van 'balanced'

Alle staal die een productieroute doorloopt, leidt fysiek gezien tot dezelfde CO2-voetafdruk

Deze voetafdruk wordt soms boekhoudkundig opnieuw verdeeld tussen hoeveelheden staal in tonnen staal met een hogere en lagere CO2-voetafdruk

 

 

Meer achtergrondinformatie over de toepassingsdomeinen

Toepassingsdomein 1 omvat alle uitstoot die direct door het bedrijf wordt veroorzaakt. Voorbeelden bij een staalproducent:

 • Uitstoot uit de eigen staalfabrieken
 • Uitstoot uit de eigen trucks en overige voertuigen

In toepassingsgebied 2 wordt uitstoot vastgelegd die uit het verbruik van ingekochte energie stamt. Dit omvat:

 • Uitstoot uit ingekochte elektriciteit
 • Uitstoot uit verwarming en koeling door eigen gebruik

Hier wordt uitstoot vastgelegd die ontstaat voordat de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf zelf plaatsvinden. Voorbeelden bij een staalproducent:

 • Aangeschafte goederen zoals grondstoffen (bijv. cokes en ijzer) en overige diensten
 • Productie van vaste activa
 • Transport van aangeschafte goederen naar de vestiging van de staalproducent

Stroomafwaarts toepassingsgebied 3 omvat uitstoot die ontstaat ná de eigen bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden bij een staalproducent:

 • Verwerking van de verkochte staalproducten
 • Gebruik van de verkochte staalproducten
 • Transport van de staalproducten naar distributeurs zoals Kloeckner & Co

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR KLANTEN?

Tot op heden was het probleem altijd dat er geen consequente definitie voor het begrip 'groen staal' bestond. Met de vastgestelde drempelwaarden zorgen we ervoor dat het begrip 'groen staal' alleen wordt gebruikt voor producten met een zo laag mogelijke uitstoot. Bovendien dragen de nieuwe groene categorieën bij aan het inzicht voor de klanten om producten met een verlaagde koolstofuitstoot van elkaar te onderscheiden. Op die manier kunnen klanten in hun CO2-voetafdruk ook lagere emissiecijfers opnemen.
We houden rekening met alle uitstoot die is ontstaan van toepassingsdomein 1 tot en met toepassingsdomein 3. Klanten ontvangen voor het eerst gedetailleerde informatie over de totale voetafdruk van het product.
Dankzij de categorieën en gedefinieerde begrenzingen krijgen klanten snel een transparant overzicht van de CO2 die wordt uitgestoten bij de productie van elk voltooid product. Dat maakt het wederom mogelijk om de voetafdruk op gebied van milieuvriendelijkheid te vergelijken.
Onze rekenmethoden en de drempelwaarden voor elke categorie zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs; daarmee wordt greenwashing voorkomen. Wij waarborgen hiermee dat de verstrekte emissiecijfers werkelijk betekenis hebben.
De (duurzaamheids-)classificatie van het uiteindelijke product is gebaseerd op de methode die is gebruikt bij de productie van het staal. Wij zijn ervan overtuigd dat onze categorieën de transitie richting duurzame productiemethoden zullen versnellen. De klant heeft hier baat bij aangezien er meer groen staal beschikbaar komt.

 

 

WIJ ZIJN UW INTERNATIONALE PARTNER VOOR GROEN STAAL

 • Producten uit alle zes categorieën
 • Brede variëteit aan producten beschikbaar
 • Actief in Europa en Noord-Amerika

Om verandering in onze industrie te stimuleren en te voldoen aan de behoeften van onze klanten in Europa en Noord-Amerika, zullen we in elke categorie een verscheidenheid aan staalproducten aanbieden (platte producten, lange producten, en nog veel meer). Hiervoor zijn we al verschillende samenwerkingen aangegaan, bijvoorbeeld met H2 Green Steel, zodat we kunnen garanderen dat we in de nabije toekomst aanzienlijke hoeveelheden groen staal gaan leveren.

 

 

MEER INFORMATIE

Staalproductie en Recycling

Meer informatie

Veelgestelde Vragen

Meer informatie

0ee3e91c-9ee2-4491-bcd0-a8302a4edd7e
Woordenlijst

Meer informatie

 

 

NEEM CONTACT MET ONS OP

Heeft u nog vragen? Wilt u meer weten over dit onderwerp? Stuur ons een bericht; onze experts staan u graag te woord.

Leuk dat u meer wilt weten over Groen Staal!

Bedankt voor uw mail! Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. Met vriendelijke groet, Kloeckner Metals

Error!

The form couldn't be submitted. Please try again.

Back to form