Legal & Compliance

Kloeckner Metals ODS Nederland is zich terdege bewust van haar rol in de maatschappij en van haar verantwoordelijkheid jegens zakenrelaties, aandeelhouders en medewerkers.

Wij zijn dan ook gebonden aan duidelijk gedefinieerde principes en een waardegeoriënteerd, ethisch en rechtmatig bedrijfsmanagement. Alle organisaties die deel uitmaken van de Klöckner & Co groep bewegen binnen één  gezamenlijk bedrijfsethisch kader waarbinnen de ondernemingsactiviteiten en sociale activiteiten op elk niveau van onze onderneming plaatsvinden.

Hierbij vormt onze Gedragscode de kern.  De gedragscode brengt onze belangrijkste ethische waarden tot uitdrukking en bevat de fundamentele principes en regels, die zowel van toepassing zijn binnen Kloeckner Metals ODS Nederland en de gehele Klöckner Groep als op de handelwijze van de Groep tegenover handelsrelaties en consumenten.

Achterin treft u de namen van het Compliance bureau van Klöckner & Co. Voor vragen aan Nederlandstalige Compliance-medewerkers van Kloeckner Metals ODS Nederland kunt u terecht bij: National Compliance Officer Machiel de Ron (0180-640 380).

Klik hier om de powerpoint presentatie van het Compliance Management Systeem te bekijken (Nederlands) - (English)

Let Us Know

Kloeckner Metals ODS Nederland is toegewijd aan vrije concurrentie en keurt iedere vorm van corruptie, zakelijk of sociaal, ten stengste af. Om deze reden is integriteit bijzonder belangrijk voor ons en is tranparantie van onze zakelijke processen één van de bouwstenen van ons succes. Wij willen dan ook graag geïnformeerd worden over elke handeling die in strijd is met ons Compliance programma.

Via deze website is het mogelijk om 24 uur per dag een melding te maken van een situatie die is strijd is met ons Compliance programma. Deze service is beschikbaar voor alle medewerkers van de Klöckner & Co groep, alsmede voor alle klanten, leveranciers en overige zakenpartners. Alle meldingen die via deze site worden gemaakt worden versleuteld en strikt vertrouwelijk behandeld. Ontvangen meldingen kunnen niet worden herleid tot de melder en gegevens van de melder worden niet automatisch opgeslagen. 

Alle meldingen worden zeer zorgvuldigheid en discreet behandeld door het Corporate Compliance Office in Duitsland. 

Voor het maken van een melding klik hier.
U wordt omgeleid naar de website van Klöckner & Co waar u de keuze krijgt om de melding via internet of via de telefoon te maken.