Gesloten kringlopen bouwen

De wereldbevolking en haar consumptie stijgen, terwijl natuurlijke bronnen begrensd zijn. Daarom is het essentieel dat we naar een circulaire economie gaan. In dit model voor productie en consumptie wordt de levenscyclus van producten verlengd door het gebruik van gerecyclede grondstoffen, innovatieve productontwerpen, en door materialen zo lang mogelijk te hergebruiken en te repareren om deze binnen de economische kringloop te houden. Het betekent ook dat afval tot een minimum wordt beperkt. 

  

Kan staal worden gerecycled?

We werken nauw samen met onze klanten en leveranciers om een gesloten kringloop en duurzamere waardeketens te creëren en zodoende aan een circulaire economie bij te dragen. Voor de gesloten kringlopen die we al hebben opgezet, verzamelen we het schroot dat tijdens de bewerking van onze producten ontstaat, en gebruiken dit voor het recyclen van staal.   

Dankzij de lange levensduur en lage onderhoudsfrequentie gaat wereldwijd de voorkeur uit naar staal als materiaal – voor in de bouw, de automobielindustrie of scheepsbouw. Tegenover andere materialen zoals beton of hout, heeft staal nog een groot voordeel dat in de toekomst alleen maar belangrijker wordt: staal kan zonder kwaliteitsverlies oneindig vaak worden gerecycled.  

Dankzij de geweldige eigenschappen van dit materiaal en de mogelijkheid tot het recyclen van staal, zijn wij van één zaak overtuigd: 

      

Staal is niet het probleem, maar een onderdeel van de oplossing.

     

Staalproductie gaat vaak met hoge emissies gepaard. Door alternatieve productiemethoden kunnen broeikasgassen zoals CO2 worden beperkt om groener staal te verkrijgen, maar ook het gebruik van gerecycled staal is hier een goede manier voor. In vergelijking met hout en beton is een veel hoger aandeel van het staal recyclebaar: 93% van het staal kan worden hergebruikt. 

  • LAGER ENERGIEVERBRUIK: Door staal te recyclen, bespaart de staalindustrie genoeg energie om jaarlijks ruim 18 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien

  • LAGERE KOOLSTOFLAST: Het recyclen van staal uit één auto vermindert de broeikasgassen met dezelfde hoeveelheid als de gassen die vrijkomen bij het gebruik van ruim 550 liter benzine 

  

De zeven stappen van staalrecycling

  

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp? Stuur ons dan hieronder een bericht; onze experts staan u graag te woord! 

Leuk dat u meer wilt weten over Nexigen®!

Bedankt voor uw mail! Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. Met vriendelijke groet, Kloeckner Metals ODS Nederland

Error!

The form couldn't be submitted. Please try again.

Back to form