Materiaal Kwaliteit

Materiaal kwaliteit

Er bestaan tienduizenden materiaalsoorten, zoals staal met 0,1% koolstof, staal met 0,15% koolstof enzovoorts.

Ieder materiaal heeft zijn eigen karakteristieke samenstelling, mechanische, thermische, fysische en technologische eigenschappen. Om hierin een overzicht aan te brengen kent ieder materiaal zijn eigen codering, een soort typeaanduiding.

Voor RVS, Aluminium en non-ferro  gelden vergelijkbare normen, Kloeckner Metals Netherlands levert een ruim assortiment aan deze materialen. Wij adviseren en informeren u graag over de kwaliteit en certificering van het materiaal.

Kloeckner Metals Netherlands hanteert voor de geleverde materialen de internationaal geldende normen en levert wanneer mogelijk met materiaalcertificaat 2.2, 3.1 of 3.2 of met een PED-certificaat, een hermerkverklaring of CE Markering.

Dit materiaalcertificaat biedt informatie met betrekking tot het materiaal, de coderingen, de eigenschappen, de fabrikant, de afmetingen, etc. De verschillende certificaattypen worden omschreven in de norm EN 10204. Onderstaande een overzicht van de verschillende certificaattypen (bron: EN 10204).

EN 10204 2004 Beschrijving van document type Inhoud document Vrijgave van document
Type 2.1 Fabrieksverklaring Document waarin de producent bevestigt dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde specificaties doch waarin geen beproevingsresultaten worden vermeld. Fabrikant
Type 2.2 Fabrieksverklaring Document waarin de producent bevestigt dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde specificaties en waarin hij beproevingsresultaten verstrekt op basis van niet nader voorgeschreven keuringen. Fabrikant
Type 3.1 Keuringsrapport Document uitgegeven op basis van keuringen en beproevingen uitgevoerd in overeenstemming met technische specificaties van de bestelling of in overeenstemming met die van officiële regelingen en de daarbij behorende technische voorschriften. Geautoriseerde inspecteur van de fabrikant, onafhankelijk van de productieafdeling
Type 3.2 Proces-verbaal van keuring Document uitgegeven op basis van een geldig verklaard keuringsrapport, volgens bijzondere overeenkomst zowel door de bevoegde inspecteur van de producent als door de bevoegde inspecteur van de inkoper. Geautoriseerde inspecteur van de fabrikant, onafhankelijk van de productieafdeling en de geautoriseerde inspecteur van de inkoper of de geautoriseerde inspecteur van een officiële keuringsinstantie.