Duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheidsstrategie

In lijn met de strategie “Klöckner & Co 2025: “Leveraging Strengths” wil Klöckner & Co in zowel Europa als Amerika het toonaangevende digitale one-stop-shop platform worden voor staal, andere materialen en materiaalbewerkingen en de pionier op het gebied van duurzaamheid in de staalindustrie zijn – ten faveure van de klant, de industrie en de samenleving. Wij bekijken duurzaamheid vanuit een overkoepelend ESG-perspectief (Environment, Social, Governance) en integreren dit in de gehele bedrijfsvoering.

Naast milieuvraagstukken zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en het hebben van een betrouwbaar bestuur hier integraal onderdeel van. We nemen verantwoordelijkheid voor onze eigen acties, maar we zien transformatie ook als een unieke kans waarvan wij zeker zijn dat deze onze toekomstige ontwikkeling zal ondersteunen en groeimogelijkheden zal bieden.

Als onderdeel van onze Groepsstrategie werken we aan het creëren van een nieuw assortiment duurzaam geproduceerd nul-emissiestaal waarmee wij ons profileren als pionier van een duurzame staalindustrie. Om dit te realiseren zijn we een partnerschap aangegaan met de Zweedse start-up H2 Green Steel (H2GS) waar wij grote hoeveelheden vrijwel CO2-emissievrij staal hebben afgenomen. H2GS-staalproductie genereert meer dan 95% minder bruto CO2-uitstoot dan conventionele producten. Door op deze manier onze duurzame product- en ook dienstenportfolio uit te breiden, grijpt Klöckner & Co de strategische kans om de nieuwe, aantrekkelijke duurzame oplossingen te verankeren in het businessmodel. Wij geloven dat onze materialen een belangrijke rol kunnen spelen in de toekomstige circulaire economie.

En dit is meer dan staal vervangen door groen of groener staal. Het maakt het mogelijk om nieuwe producten te ontwikkelen, andere materialen te vervangen en nieuwe supply chains te vinden. Zo kunnen wij onze klanten naast onze onafhankelijkheid en onze geavanceerde digitalisering nog meer voordelen bieden. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze eigen emissies en die van onze upstream- en downstream- toeleveringsketen te verminderen. In 2020 heeft Klöckner & Co zich aangesloten bij het initiatief “Business Ambition for 1.5 °C”, gelanceerd door het UN Global Compact, welke bedrijfsactiviteiten afstemt op wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen om door middel van passende maatregelen bij te dragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C.

Duurzaamheid betekent voor ons verantwoord handelen, met duidelijke doelen en zeer specifieke acties in verschillende dimensies van duurzaamheid. Dat omvat voor ons niet alleen ecologie, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid en het hebben van een betrouwbaar bestuur. Op sociaal gebied geven we vorm aan de samenwerking tussen onze medewerkers, onze leveranciers en onze klanten. Zo staat veiligheid tijdens werk bovenaan onze agenda en zetten we ons in voor gezondheidsbescherming, bijvoorbeeld via de initiatieven Safety 1st en Kloeckner Cares, maar we stimuleren ook specifiek meer educatie in de samenleving. Ook zetten we in op betrouwbare governance, bijvoorbeeld door transparantie en commitment te creëren in de bedrijfsvoering.

Met de kansen die duurzaamheid biedt voor toekomstige verandering en verbetering, zal het ons nog disruptiever en innovatiever maken. Gegevensbeheer en automatisering helpen ons om transparantie te maximaliseren en efficiënt resourcebeheer en milieubescherming mogelijk te maken. Zo kan duurzaam beheer ook onze positie als aanjager van digitalisering en vernieuwing in de staalindustrie versterken. Op deze manier onderstreept Klöckner & Co haar inzet voor een duurzamere economie. verandering en verbetering, zal het ons nog disruptiever en innovatiever maken. Gegevensbeheer en automatisering helpen ons om ondoorzichtigheid te minimaliseren en efficiënt resourcebeheer en milieubescherming mogelijk te maken. Zo kan duurzaam beheer ook onze positie als aanjager van digitalisering en vernieuwing in de staalindustrie versterken. Op deze manier onderstreept Klöckner & Co haar inzet voor een duurzamere economie.