Kloeckner Takes Action 2040

Kloeckner Takes Action 2040

Het is belangrijker dan ooit om een duurzamere wereld te creëren. Om de onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, moet de opwarming van de aarde worden beperkt tot 1,5°C. We nemen verantwoordelijkheid voor ons milieu om de fundamenten van het leven voor toekomstige generaties veilig te stellen. Het terugdringen van broeikasgassen is dan ook ons belangrijkste doel.

Als pionier in de industrie en een van de weinige spelers in onze sector heeft de Klöckner & Co holding zich aangesloten bij het Science Based Targets-initiative (SBTi) “Business Ambition for 1.5°C”-campagne, ’s werelds meest ambitieuze en significante initiatief voor emissiereductie.

De korte termijn doelstellingen die wij als organisatie hebben opgesteld zijn enkele weken geleden gevalideerd en inmiddels zijn ook de lange termijn- en netto nul-doelstellingen officieel goedgekeurd.

Dit maakt ons het eerste bedrijf ter wereld dat alle netto nul- CO2-doelstellingen in het reguliere proces heeft gevalideerd in overeenstemming met de doelstelling door het Science Based Targets-initiative (SBTi) die wetenschappelijk zijn onderbouwd.

Onze korte termijn doelstellingen

De Klöckner & Co holding zet zich in om de direct controleerbare Scope 1 en Scope 2-emissies uiterlijk in 2030 te halveren. De Scope 3 emissies waar wij directe controle op hebben (zoals zakenreizen, woon-werkverkeer van medewerkers, enz.) gaan wij uiterlijk in 2030 met 50% reduceren. We kijken naar de hele toeleveringsketen – inclusief Scope 3-emissies waar wij geen directe controle op hebben. 

Al in 2030 zullen we deze CO2-uitstoot met 30% verminderen. Eerder in 2022 bereikten we een eerste belangrijke mijlpaal: SBTi heeft onze korte termijn doelstellingen voor emissiereductie voor 2030 gevalideerd volgens de wetenschappelijk gebaseerde doelstellingen.

0.0 CO2 uitstoot Scope 1 en 2
0.0 CO2 uitstoot Scope 3 (directe invloed)
0.0 CO2 uitstoot Scope 3 (indirecte invloed)
2022.0

Onze lange termijn- en netto-nul doelstellingen

Wij hebben een holistische kijk op onze klimaatdoelstellingen en stellen ze daarom nog ambitieuzer op: we brengen alle emissies die we zelf direct kunnen beïnvloeden (Scope 1, Scope 2 en Scope 3-emissies die direct beïnvloedbaar zijn) terug naar netto nul in 2040. Alleen al in Scope 1 en 2 besparen we zo’n 90.000 ton CO2 per jaar in onze eigen uitstoot. Emissies waar wij enkel indirect invloed op hebben, zoals ingekochte goederen en diensten, zullen in 2050 netto nul zijn. Klöckner & Co zet zich volgens de SBTI-normen in om emissies in de hele waardeketen terug te brengen tot netto nul in 2050.

De duurzame focus van ons bedrijf maakt ons tot pioniers in onze branche en is een enorme stimulans voor de groene transformatie van zowel de economie als de samenleving.

0.0 Scope 1, Scope 2 en Scope 3 (directe invloed)
2019.0
0.0 Scope 3 (indirecte invloed)
2019.0

Onze emissies

Onze emissiebeperkende maatregelen

Onze focus in Scope 1 en 2 ligt op onze eigen emissies, zoals het leveren van producten aan klanten met vrachtwagens van het bedrijf of van het verbruik van ingekochte elektriciteit. Wij centraliseren de inkoop van energie en schakelen geleidelijk over op herbruikbare energiebronnen. Dit stelt ons in staat om de overgang van onze multi-lokale activiteiten naar herbruikbare energie in de hele Groep te versnellen. Daarnaast zijn we gestart met het ombouwen van ons auto- en vrachtwagenpark naar innovatieve voortstuwingsmiddelen (zoals elektrische mobiliteit en waterstof). Uitgebreide emissieanalyses en emissiebeperkingen bij inkoop en logistiek zullen verdere besparingsmogelijkheden opleveren. Voor de uitstoot uit Scope 3 waar wij direct invloed op hebben maakt Klöckner & Co gebruik van innovatieve vergader- en reisconcepten. We hebben dit jaar ons reisbeleid geüpdatet, waarbij binnenlandse vluchten in Europa alleen in uitzonderlijke gevallen zijn toegestaan. Emissies van noodzakelijke middellange en langeafstandsvluchten worden normaal gesproken gecompenseerd. Ook hebben we hybride werkregelingen ingevoerd met veel meer ruimte voor thuiswerken. Het minimaliseren van woon-werkverkeer helpt meer uitstoot te besparen en het gebruik van de kantoorruimtes verder te verbeteren.

Bovendien neemt Klöckner & Co verantwoordelijkheid voor de gehele toeleveringsketen, inclusief voor de CO2-uitstoot waar de organisatie slechts indirect invloed op heeft, zoals van ingekochte goederen en diensten, kapitaalgoederen en upstream transport- en distributieactiviteiten.

Het vermijden en verminderen van uitstoot is absoluut topprioriteit van Klöckner & Co. Om dat te bereiken hebben we ambitieuze klimaatdoelen gesteld. Met de huidige technologische mogelijkheden om emissies te verminderen of zelf terug te halen uit de atmosfeer, kunnen we op dit moment echter niet alle ambities waarmaken. Om te compenseren zal vanaf 2022 alle Scope 1 en 2 CO2-uitstoot van onze landenorganisaties CO2-neutraal zijn. In samenwerking met de Duitse non-profitorganisatie Atmosfair ondersteunen we met compenserende diensten hoogwaardige, gecertificeerde projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Deze projecten zorgen voor minder uitstoot van klimaatgassen en zijn daarnaast ook gunstig voor de lokale gemeenschappen.

Als onderdeel van onze strategie verankeren we groene oplossingen in ons bedrijfsmodel en bouwen we aan een duurzaam aanbod van producten en diensten. Met al vier partnerschappen voor de levering van groen staal, zorgt de Klöckner & Co holding ervoor dat het zijn klanten al in 2022 de eerste groene producten kan aanbieden.

Klöckner & Co heeft een schaal ontwikkeld voor groen en koolstofarm staal. De schaal is gebaseerd op internationale, wetenschappelijk gebaseerde normen en categoriseert koolstofarm staal volgens gecertificeerde emissies over de hele waardeketen, van grondstofwinning tot productie. Dankzij een indeling van zes categorieën stellen we onze klanten in staat om de CO2-voetafdruk van groen staal betrouwbaar te beoordelen en te vergelijken. Tegen 2025 moet meer dan 30% en tegen 2030 meer dan 50% van het totale aanbod van Klöckner & Co afkomstig zijn uit de twee categorieën met de laagste ecologische voetafdruk. Dit komt overeen met een jaarlijkse besparing van ongeveer vier miljoen ton koolstof.

Onze klimaatbescherming projecten

In Nepal bouwen en verkopen Atmosfair en lokale partners biogasinstallaties aan lokale plattelandshuishoudens in het kader van het ‘Nepal Biogas Support Program’. Het programma biedt plattelandsgezinnen een rookvrije, decentrale energiebron. Eén biogasinstallatie voorziet een gezin van 5 ongeveer 20 jaar lang dagelijks van goedkope energie. De planten leveren energie om te koken, besparen CO2 en verhogen de levenskwaliteit van de gezinnen. In hun dagelijks leven kunnen ze hierdoor ongeveer drie uur per dag besparen door brandhout of geld te verzamelen. De vrijgekomen middelen kunnen elders worden ingezet en bijvoorbeeld in het onderwijs worden geïnvesteerd. Om ervoor te zorgen dat gezinnen met een laag inkomen de biogasinstallaties kunnen betalen, ondersteunt atmosfair haar projectpartner, het Alternative Energy Promotion Centre (AEPC), met haar landelijke subsidieprogramma. Het project draagt bij aan het behalen van 14 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Samen met lokale partners bouwt en verkoopt atmosfair efficiënte Save80 kachels in Rwanda. De Save80, die de hoeveelheid hout die nodig is om te koken tot 80% vermindert, verbrandt hout schoner dan bijvoorbeeld een traditionele houtskoolkachel. Dit minimaliseert de rookuitstoot in huizen en vermindert het risico op long-, ademhalings- en oogziekten. Daardoor neemt de vraag naar brandhout en de druk op de resterende bossen af.

Om ervoor te zorgen dat de kachels betaalbaar zijn voor huishoudens met een laag inkomen, worden ze gesubsidieerd door Atmosfair. De besparing door de verminderde vraag naar hout stelt huishoudens in staat om andere financiële uitgaven, zoals onderwijs, te dekken. Tegelijkertijd worden mogelijke conflicten over houtbronnen geminimaliseerd. Het project is in lijn met 13 van de 17 wereldwijde Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Klöckner & Co ondersteunt in samenwerking met atmosfair twee klimaatbeschermingsprojecten in Nepal en Rwanda. Beide projecten zijn gecertificeerd volgens de hoogste normen, het Clean Development Mechanism (CDM)  van de VN en de Gold Standard van de Swiss Gold Standard Foundation. Onafhankelijke, door de VN geaccrediteerde auditors verifiëren en bevestigen de door CDM-projecten behaalde emissiereducties en zijn persoonlijk aansprakelijk voor de resultaten van hun audit.

De Gold Standard verifieert en onderbouwt de bijdrage van een project aan de duurzame ontwikkeling van het land en het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Tegelijkertijd levert het extra voordelen op voor de bevolking in het projectland, zoals gezondheidsbescherming, armoedebestrijding, banen of gelijkheid. Beide projecten voldoen aan de additionaliteits-eisen en zijn uitgesloten van dubbeltelling (emissiereducties worden slechts één keer aangevraagd). Additionaliteit betekent dat het klimaatbeschermingsproject niet zou zijn gerealiseerd zonder de aanvullende financiering door middel van CO2-certificaten.

Neem contact met ons op

                    Stuur ons hieronder een bericht als u meer informatie wilt over onze duurzaamheidsstrategie. We horen graag van u! 

Leuk dat u meer wilt weten over onze duurzaamheidsstrategie!

Bedankt voor uw mail! Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. Met vriendelijke groet, Kloeckner Metals ODS Nederland

Error!

The form couldn't be submitted. Please try again.

Back to form