Legal & Compliance

Legal & Compliance

Kloeckner Metals Netherlands is zich terdege bewust van haar rol in de maatschappij en van haar verantwoordelijkheid jegens zakenrelaties, aandeelhouders en medewerkers.

Wij zijn dan ook gebonden aan duidelijk gedefinieerde principes en een waardegeoriënteerd, ethisch en rechtmatig bedrijfsmanagement. Alle organisaties die deel uitmaken van de Klöckner & Co groep bewegen binnen één  gezamenlijk bedrijfsethisch kader waarbinnen de ondernemingsactiviteiten en sociale activiteiten op elk niveau van onze onderneming plaatsvinden.

Hierbij vormt onze Gedragscode de kern. De gedragscode brengt onze belangrijkste ethische waarden tot uitdrukking en bevat de fundamentele principes en regels, die zowel van toepassing zijn binnen Kloeckner Metals Netherlands en de gehele Klöckner Groep als op de handelwijze van de Groep tegenover handelsrelaties en consumenten.

Achterin treft u de namen van het Compliance bureau van Klöckner & Co. Voor vragen aan Nederlandstalige Compliance-medewerkers van Kloeckner Metals Netherlands kunt u terecht bij: National Compliance Officer Maarten Mannee (+31 180 640 152).

Klik hier om de PowerPoint presentatie van het Compliance Management Systeem te bekijken (Nederlands) - (English)